Franjevačka provincija Sv. Križa - Bosna Srebrena

  • Puni ekran (Fullscreen)
  • Široki ekran (Widescreen)
  • Uski ekran (Narrow screen)
  • Veća slova
  • Standardna veličina slova
  • Standardna veličina slova


Osova – župa Uznesenja Marijina

E-mail Ispis PDF

Župa Osova je vrlo stara. U 17. st. njezino se sjedište nalazilo u Maglaju. God. 1673. imala je 1.678 katolika. U vrijeme Bečkog rata (1683-99) brojni su Hrvati katolici i u ovom kraju napustili svoja ognjišta, tako da je župa opustjela.

God. 1742. njezino je sjedište u Žepču i tada je imala 626 katolika, da bi se njihov broj 1768. god. povećao na 940, a 1813. god. na 2.211. Matične knjige vodi od 1750. god.

Župni stan je god. 1830. izgrađen u Osovi i tamo je trajno preneseno sijelo župe i ona će se od tada tako i nazivati. Crkva je izgrađena 1857. godine, jer je tek u to vrijeme bilo moguće dobiti dopuštenje za gradnju. Građena je od kamena. Zbog lošeg stanja građevine pokrenuta je 1925. god. akcija za gradnju nove crkve. Projekt je izradio Karlo Pařik (Paržik). Gradnja je započela u rujnu 1928, a u prosincu iste godine crkva je bila pod krovom. Konačno je dovršena 1930. god. Zbog propusta u gradnji crkve, popravke su vršene već 1936, a šezdesetih godina morala je biti porušena. Nova je crkva (37x34 m) izgrađena 1968-71. god. po projektu M. Subotića, N. Muftića i S. Malkina. Na zvoniku se nalaze tri zvona. Zadnjih godina promijenjen je krov na župnoj crkvi te se uradilo vanjskog uređenja crkve.

Prezbiterij crkve uređen je po nacrtu kiparice Lojzike Ulman, a postaje križnoga puta izradio je slikar Josip Bifel 1983. godine.

Na području župe nalaze se tri podružne crkve, izgrađene po projektu ing. fra B. Borića: u Viništu i u Goliješnici i Vrbici. Sve tri su veličine po 176 četvornih metara.

Na mjestu prvotne župne kuće iz 1830. god. izgrađena je nova 1866. godine. Ta je kuća opstala više od šest desetljeća. God. 1930-31. izgrađena je nova po nacrtu K. Pařika, a sadašnja je podignuta po nacrtu M. Subotića 1974. god. Iste godine izgrađena je i župna dvorana. Od 1998. do 2001. godine obnovljena je i proširena župna kuća, te uređen okoliš.

Tijekom 19. i početkom 20. stoljeća od osovske župe su osnovane župe Ponijevo (Novi Šeher), Radunice, Žepče i Zavidovići. Pod konac osmanske vladavine franjevci su u Osovi osnovali i vodili pučku školu. Župa je god. 1877. imala 2.706 katolika, 1935. god. 2.300, a 1991. god. 4.050 (1974: 3.730). Danas župa ima oko 3.289 vjernika. Nju tvore sljedeća naselja: Osova, Goliješnica (Gornja i Donja), Lug, Lupoglav, Milišić, Ozimica, Tatarbudžak, Vinište i Vrbica.