Franjevačka provincija Sv. Križa - Bosna Srebrena

  • Puni ekran (Fullscreen)
  • Široki ekran (Widescreen)
  • Uski ekran (Narrow screen)
  • Veća slova
  • Standardna veličina slova
  • Standardna veličina slova


Domaljevac – župa sv. Ane

E-mail Ispis PDF

Župa Domaljevac nastala je 1860. (1861?) god. odvajanjem od župe Tolisa i dijelom od župe Tišina. Od tada ima matične knjige. Domaljevac je najprije tretiran kao kapelanija, a 1864. i formalno je deklariran kao župa.

Sve do gradnje župne crkve 1894, za bogoslužje je služila skromna drvena kapela Sv. Ane, podignuta 1869. god. U crkvi se nalazila slika Sv. Ane (ulje na platnu) od nepoznatog slikara koja se sada čuva u župnoj kući. Budući da je crkva tijekom vremena dotrajala, te nije mogla odgovarati pastoralnim potrebama, bilo je nužno graditi novu. Projekt je izradio F. Zukanović, a gradnja je iznova započela ujesen 1979. i potrajala je više godina.

U crkvi se nalaze dva vitraja Đ. Sedera: Raspeti Krist i Sv. Ana. Put križa naslikao je M. Živković. God. 2001. u crkvi je postavljeno raspelo, rad I. Križanca. U dvorištu ispred crkve postavljen je 2000. brončani kip Sv. Ana, rad akademskog kipara iz Zagreba Slavena Miličevića.

Pod konac osamdesetih godina od jedne njemačke župe dobivene su rabljene orgulje na dar.

Na mjestu prvotne župne kuće izgrađena je nova 1880. god., koja je bila u uporabi gotovo pola stoljeća. Sadašnja župna kuća podignuta je 1927. a u dva maha je nadograđivana: 1972. i 1987. godine. Zadnjih godina kuća je djelomično renovirana.

Pod konac osmanske vladavine franjevci su u Domaljevcu osnovali pučku školu, koju su sami vodili. Na taj su način s dušobrižništvom izravno povezali i prosvjetni rad.

Župa je 1877. god. imala 1.537 katolika, a 1935. god. 3.920. Prije zadnjeg rata 1991. godine župa je imala 4.950 katolika (1974: 4.996). Njihov broj se smanjivao zbog iseljavanja i pripajanja dijela župe novoosnovanoj župi Grebnice. Župa danas ima 3.650 vjernika.