Franjevačka provincija Sv. Križa - Bosna Srebrena

  • Puni ekran (Fullscreen)
  • Široki ekran (Widescreen)
  • Uski ekran (Narrow screen)
  • Veća slova
  • Standardna veličina slova
  • Standardna veličina slova


Doljani – župa sv. Ilije proroka

E-mail Ispis PDF

Župa Doljani nastala je 1882. god. odvajanjem od župe Triješćani (Gračac). Prvotna župna kuća služila je i kao crkva. God. 1892-93. izgrađena je župna crkva, koja je obnavljana 1910. Ona je bila u uporabi sve do 1973, kada je porušena radi gradnje nove.

Početkom sedamdesetih godina 20. stoljeća započele su pripreme za gradnju. Konačno crkva je podignuta 1973. god. po projektu arh. R. Mandića. Ona je uređivana više godina. U njezinom sklopu izgrađena je i dvorana za vjeronauk. Toranj crkve sagrađen je 2002. godine. Postaje križnoga puta izradio je fra Budimir Cvitković (1990), koji potječe iz te župe, a član je Hrvatske franjevačke provincije. U crkvi su i dvije slike Sv. Ilija autora Jože Bartolja i Ivana Krstića.

U župi se nalazi i jedna podružna crkvica u Risovcu, izgrađena 1969. godine.

Stara župna kuća iz 1883. god. preživjela je više od jednoga stoljeća i nije mogla biti prikladan prostor za stanovanje. God. 1989-90. izgrađena je nova. Projekt je načinio V. Grabovac.

Župa Doljani imala je 1895. god. 754 katolika, 1935. god. 1.583, 1991. god. oko 1.000 vjernika (1974: 1.162). Tijekom godina broj vjernika se smanjivao zbog iseljavanja. U zadnjem ratu župa je teško stradala. Ubijeno je tridesetak župljana a mnogi su protjerani sa svojih ognjišta. Župa danas broji 322 vjernika u 114 obitelji.

Župu tvore sljedeća naselja: Doljani, Kosne Luke, Kraje, Krkača, Orlovac, Risovac, Sovići, Stupari i Šarančevići.

Prve nedjelje nakon blagdana Sv. Petra i Pavla (29. lipnja) drži se svečana misa na Kedžari (Vran planina), gdje se nalazi grob mučenice "Dive Grabovčeve" i tamo rado hodočaste brojni vjernici. God. 1998. postavljena je na grobu mučenice skulptura Diva Grabovčeva (bronca) rad Kuzme Kovačića.