Franjevačka provincija Sv. Križa - Bosna Srebrena

  • Puni ekran (Fullscreen)
  • Široki ekran (Widescreen)
  • Uski ekran (Narrow screen)
  • Veća slova
  • Standardna veličina slova
  • Standardna veličina slova


Gračac – župa sv. Ante Padovanskog

E-mail Ispis PDF

Župa Gračac (Triješćani) osnovana je 1837. god. odvajanjem od župe Rama/Šćit kao mjesna kapelanija (od tada vodi matice), a župom je proglašena 1858. godine.

Prvotna župna kuća izgrađena je 1836. god. u Triješćanima, a 1855. je nadomještena prostranijom.

Župna crkva je izgrađena 1892-93. god. u Gračacu (od tada se i župa tako naziva), a uz nju je podignut i župni stan. Crkva je iznutra uređivana 1895, a 1897. je podignut zvonik. Uz glavni oltar, postavljena su 1899-1900. god. i dva pobočna oltara.

Nakon izgradnje brane na Neretvi 1945. god., nastalo je Jablaničko jezero u kome su 1945. potopljene obje zgrade. Eksproprijacijska komisija odredila je smiješno malenu novčanu naknadu i to isplativu u državnim obveznicama kroz 25 godina, što su franjevci odbili primiti.

God. 1956-57. izgrađena je nova kuća, a potom i crkva (1957-59), malo povrh stare lokacije, izvan domašaja jezera. Sredinom osamdesetih godina crkva je umjetnički ukrašena. ?uro Seder je izradio veliku zidnu sliku u prezbiteriju posvećenu Sv. Anti Padovanskome, a potom i Put križa (ulje na platnu). Po nacrtu Z. Grgića izvedeni su oltar, ambon i krstionica.

Na području župe nalaze se podružne crkve u Udutskom (izgr. 1975), u Ustirami (1982), te u Kućanima (1983), kao i više grobljanskih kapelica.

U drugoj polovici osamdesetih godina sagrađena je nova župna kuća.

Župa je 1877. god. imala 1.082 katolika, a 1935. god. 1.350. U međuvremenu je od nje odvajanjem nastala župa Doljani. Župa Gračac brojala je 1991. god. oko 2.000 vjernika, kojih se broj smanjuje zbog iseljavanja. Župa danas ima 1.134. vjernika u 297 obitelji.

Nju tvore sljedeća naselja: Gračac, Gorica, Garešnica, Kućani, Meopotočje, Slatina, Škrobućani, Tošćanica, Triješćani, Udutsko, Ustirama i Vladići.